2012-08-30 20:55 #0 av: Jonsson9

Versionshistorik och kanske några saker som du inte visste om Android 3.x. Skrattande

Android Version History