2012-08-30 20:43 #0 av: Jonsson9

Versionshistorik och kanske några saker som du inte visste om Android 1.0, 1.1, 1.5 och 1.6. Skrattande

Android Version History